Faculty

Select Department
 • A. Srinivas
 • Abhishek M Appaji
 • Ajay kumar D
 • Ambika G Dath
 • Ambika K
 • Anitha H M
 • Anthony Christy Melson
 • Anusha Lalitha T
 • Archana H R
 • Archana k
 • Arjun C C
 • Asha G R
 • Ashok Kumar S
 • Ashwini V
 • B Sudarshan